Jesteśmy zespołem ekspertów skupionych wokół tematyki zapobiegania anomii pracowniczej w organizacjach. Specjalizujemy się w różnorodnych dziedzinach, dzięki czemu dysponujemy kompetencjami pozwalającymi na kompleksowe podejście do problemu anomii pracowniczej, obejmujące wiele perspektyw. Działamy pod patronatem Instytutu Gaussa - firmy doradczej działającej w podejściu opartym na dowodach (Evidence-Based).

Nasz zespół

 

Dariusz Ambroziak

Partner zarządzający, konsultant organizacyjny, executive coach. Ekspert w zakresie diagnozy organizacyjnej, analizy danych, projektowania rozwiązań, doradztwa organizacyjnego. Psycholog społeczny (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) z dyplomem MBA (Akademia Leona Koźmińskiego).

 

Mieszko Maj

Konsultant organizacyjny, trener, coach, ekspert ds. przeciwdziałania anomii pracowniczej, zarządzania przez wartości, doradztwa organizacyjnego. Psycholog przedsiębiorczości i zarządzania (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie).

     
     

dr Krzysztof Fronczyk

Partner, konsultant, analityk. Ekspert w zakresie konstruowania narzędzi pomiarowych, wielowymiarowych analiz statystycznych, metodologii badawczej. Doktor psychologii (Uniwersytet Warszawski).

 

Grzegorz Rajca

Analityk, konsultant, programista. Ekspert w zakresie automatyzacji procedur obliczeniowych, analizy danych statystycznych, prowadzenia badań z zakresu analizy sieci społecznych. Psycholog międzykulturowy i społecznej psychologii Internetu i komunikacji (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej).

Eksperci współpracujący

Tytus Woźniak

Konsultant i executive coach. Doradza w sprawach wdrażania wartości organizacyjnych w firmach. Ekspert w zakresie systemów kontroli menedżerskiej. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (Pedagogika) i Szkoły Głównej Handlowej (Zarządzanie i Marketing).