Sposób naszej pracy bazuje na czterech podstawowych wartościach:

Rzetelność

W swojej pracy stawiamy na jakość usług i rzetelność dostarczanych rezultatów. Działamy w podejściu opartym na dowodach, a nasze decyzje uzasadniamy w odwołaniu do mierzalnych faktów.

Klarowność

Stosujemy opisane oraz potwierdzone naukowo i biznesowo medoty oraz procedury. Rezultaty naszej pracy wyrażamy przy użyciu mierzalnych wskaźników sukcesu, opisanych przy pomocy klarownych kryteriów.

Biegłość

Jako zespół dysponujemy zestawem kompetencji, potwierdzonych wynikami w sferze biznesowej oraz naukowej. Bazując na empirycznych źródłach wiedzy (badania, publikacje naukowe) tworzymy i stale aktualizujemy nasz know-how oraz nasze metody pracy.

Współpraca

Budując relację z Klientem dążymy do współpracy opartej na bezpieczeństwie i wzajemnym zaufaniu. Angażujemy się jedynie w te działania, które leżą w zakresie naszych kompetencji oraz są zgodne z naszymi standardami etycznymi.

Nasza filozofia pracy - podejście Evidence-Based

W swojej praktyce doradczej działamy zgodnie podejściem bazującym na dowodach: Evidence-Based. Stoi ono w opozycji do praktyki stosowania nieefektywnych, dorywczych rozwiązań typu quick-fix:

Rozwiązania typu
quick-fix
Rozwiązania
Evidence-Based
Rozwiązania szablonowe, przeznaczone do stosowania w każdej organizacji Rozwiązania szyte na miarę, dostosowane do organizacji Klienta
Interwencje na poziomie objawów problemu Interwencje na poziomie przyczyn problemu
Oferowanie procesu (np. przeprowadzenie szkoleń sprzedażowych) Oferowanie rezultatu (np. zwiększenie kompetencji sprzedażowych)
Brak ewaluacji, "organizacyjna amnezja" Ewaluacja odnosząca się do ustalonych rezultatów interwencji
Oferowanie rozwiązań modnych (dobre praktyki, najnowsze trendy) Oferowanie rozwiązań o potwierdzonej skuteczności

Podejście Evidence-Based charakteryzuje się podejmowaniem decyzji biznesowych na podstawie krytycznej analizy dowodów, pochodzących z 4 głównych źródeł:

Na podstawie zgromadzonych dowodów dobieramy i dopasowujemy unikalne rozwiązanie do sytuacji Klienta. Działamy na podstawie dowodów, czego rezultatem są rozwiązania bezpieczne i efektywne biznesowo.

KLIKNIJ ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ