Cel: Zrealizowanie indywidualnie ustalonych z klientem wskaźników biznesowych

Projekt przeciwdziałania anomii pracowniczej zaczyna się od diagnozy organizacji, po czym uruchamiane są procesy i narzędzia przeciwdziałania a następnie dokonywana jest ewaluacja projektu.

W skład diagnozy wchodzą najczęściej poszczególne elementy:
- Oszacowanie skali Anomii pracowniczej w wartości pieniężnej
- Audyt kluczowych procesów zarządczych
- Audyt kluczowych procesów technologicznych
- Analiza powiązań nieformalnych (Social Network Analysys)
- Badanie stylów zarządzania
- Badanie satysfakcji pracowniczej
- Analiza dokumentów
- Analiza kluczowych wartości organizacyjnych

Na etapie przeciwdziałania najczęściej stosowane narzędzia to:
- Zaangażowanie Top managementu w action plan ( coaching zarządczy + konsultacje)
- Konsulting strategiczny
- Konsulting organizacyjny (procedury, narzędzia, systemy i procesy)
- TTT dla trenerów wewnętrznych
- Warsztaty dla kierowników średniego szczebla
- Warsztaty dla pracowników
- EmployerBranding ? wewnątrz organizacji

Podczas ewaluacji najczęstsze działania to:
- Monitoring projektu
- Bieżące i końcowe rozliczanie KPI (wskaźniki finansowe i pozafinansowe)
- Raport powdrożeniowy
- Dashboard wdrożenia

Rezultat: Posiadanie systemu bazującego na odpowiednich narzędziach służących do kontrolowania poziomu anomii pracowniczej.