Anomia pracownicza: śniadanie tematyczne
Dnia 7 października 2013 odbyła się dyskusja Komisji HR, której tematem były oszustwa i nieuczciwość w organizacjach. Dariusz Ambroziak oraz Mieszko Maj z Instytutu Analiz im. Karola Gaussa przedstawili zagadnienia dotyczące miedzy innymi definicji zjawiska, jego charakterystyki oraz metod kontroli i zapobiegania.

Czytaj więcej >

Biznes to relacje III edycja
Dnia 21 sierpnia 2013 w Łodzi odbyła się trzecia edycja konferencji ?Biznes to relacje?. W spotkaniu tym wzięło udział ponad 50 właścicieli firm oraz prezesów z regionu łódzkiego. Mieszko Maj, New Business Director z Instytutu Analiz im. Karola Gaussa opowiedział o zjawisku anomii pracowniczej oraz praktycznym wykorzystaniu wartości w zarządzaniu.

Czytaj więcej >

Spotkanie poświecone tematyce bezpieczeństwa w sieciach i centrach handlowych - podsumowanie wystąpienia
Dnia 11 lipca 2013 w Biurze Polskiej Rady Centrów Handlowych odbyło się spotkanie poświecone tematyce bezpieczeństwa w sieciach i centrach handlowych. Celem spotkania była dyskusja mająca na celu stworzenie podstaw do przygotowania raportu poświęconego m.in. zjawisku anomii pracowniczej w branży retail.

II Forum Kobiet w Logistyce
Dnia 16 maja 2013 roku w Warszawie odbyło się II Forum Kobiet w Logistyce. Spotkanie dedykowano budowaniu relacji w logistyce między dostawcą a klientem, a także zarządzaniu sprzedażą w logistyce i mentoringowi kobiet. Dariusz Ambroziak oraz Mieszko Maj opowiedzieli o wartościach przestrzeganych w sprzedaży oraz o zjawisku anomii pracowniczej.

Czytaj więcej >

Rozwiązania HR V edycja - podsumowanie wystąpienia
Dnia 9 kwietnia 2013 w Warszawie odbyła się V jubileuszowa edycja konferencji Rozwiązania HR, organizowana przez Wolters Kluwer Polska. Podczas konferencji mieliśmy okazję wygłosić prezentację dotyczącą zjawiska anomii pracowniczej. Oto podsumowanie najistotniejszych kwestii poruszanych podczas wystąpienia.

Czytaj więcej >

II Forum Employer Branding - podsumowanie wystąpienia
Dnia 11 października 2012, w Centrum Zielna w Warszawie odbyła się II edycja Forum Employer Branding. W wystąpieniu, które wygłosił Dariusz Ambroziak oraz Mieszko Maj z Instytutu Analiz im. Karola Gaussa, omówiona została idea Zarządzania Godnościowego. Niniejszy artykuł stanowi streszczenie najistotniejszych kwestii poruszonych podczas wystąpienia.

Czytaj więcej >